Pers


ZOZ is de tweemaandelijkse uitgave van Omslag, de werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. De Kleureneconomie is genoemd in het nummer Januari/Februari 2007, in de rubriek Nieuws op pagina 9. Wij halen vaak veel inspiratie uit het blad, bijvoorbeeld omdat je wordt geattendeerd op mooie projecten. Als je het blad niet kent, […]

Artikeltje in ZOZ


Persbericht =========== Kleureneconomie 4 oktober in het Zuiderlicht Breda “In Balans met de Kleureneconomie” is de titel van de lezing die Stichting Kleureneconomie op 4 oktober organiseert in het Zuiderlicht in Breda. Deze gratis lezing start om 20.00 uur. Volgens Stichting Kleureneconomie is het huidige geldsysteem oneerlijk, onlogisch, tegennatuurlijk en […]

Zuiderlicht Breda


Journalist Chrit Wilshaus pikte het nieuws op over de publicatie van het boek en plande een interview. Op vrijdag 1 september 2006 verscheen het op de voorpagina van de Maassluise Courant. Fotograaf Roger van der Kraan maakte de foto bij de GFT-container voor de flat van Barry en Suzanne. Lees […]

Maassluisse CourantDe Kleine Aarde is een Centrum voor een duurzame leefstijl in het brabantse Boxtel. Op zaterdag 15 mei 2004 gaven Barry Voeten en Suzanne Stolk een workshop over Kleureneconomie. Als aankondiging publiceerde journalist Eric Schoones in het blad “De Kleine Aarde” een interview onder de titel : “De dam ligt […]

In het blad van De Kleine Aarde