Cover Pagina

Een evenwichtige economie is de titel van het eerste boek over kleureneconomie. Voor het eerst gepubliceerd in 2006 geeft het een ontwerp van een economisch systeem die uitvoering geeft aan de Visie van Enschede (1995) – de circulaire economie.

In 2022 is het boek opnieuw online gebouwd.
Lees hier waarom.

Lezen