Story of Stuff

Je kent het idee uit de economie-les: van grondstoffen maakt een bedrijf een product, verkoopt het door aan volgende bedrijven tot het uiteindelijk bij de consument komt. En hier houdt de oeroude bedrijfskolom op. The Story of Stuff laat zien dat het product niet echt wordt weg-gegooid, maar dat het afval is. Het is net een lintworm: het economisch systeem maakt grondstoffen op en laat afval achter, terwijl de patiënt (de planeet) telkens zieker wordt.

Hoe beweegt het geld in de bedrijfskolom?

Het geld beweegt achteruit door de lintworm
Het geld beweegt achteruit door de lintworm in deze bedrijfskolom

Maar kijk nu eens naar de geldstroom door deze lintworm. Die gaat tegen de richting van de producten in. Wat gebeurt er als de lintworm zijn afval achter laat? Hee, dat is gratis, of, er gaat tenminste geen geld achteruit de lintworm in. Geld terug voor je afval krijg je niet. Toch moet de consument de volle mep voor het product betalen.

Twee problemen, één oorzaak

We zien aan de linkerkant dat de lintworm de grondstoffen van de aarde uitput. Dat ervaren we als een probleem – het regenwoud kappen voor houtwinning. Tegelijkertijd zie je aan de rechterkant dat de lintworm een afvalprobleem achterlaat. Dat zien we dagelijks als zwerfvuil, uitlaatgassen en ook de beruchte plastic soep.

Het geld is een lineair systeem – de grondstoffen-uitputting en het afvalprobleem zijn allebei gevolgen van deze ene ontwerpfout. Daarom zeggen we ook: een circulaire munt voor een circulaire economie.