Citaten


Dit is onze volledige lijst van Engelstalige en Nederlandstalige citaten.

 • Money is the illusion that keeps up our slavery to the money makers. - Barry Voeten, 2014
 • The animal works when deprivation is the mainspring of its activity, and it plays when the fullness of its strength is this mainspring, when superabundant life is its own stimulus to activity. - Friedrich Schiller
 • The limits of my language mean the limits of my world. - Ludwig Wittgenstein - 1922
 • Money don't make me. I make money. - Charles Bradley after North Sea Jazz, 2013. NTR Television.
 • Zelfbedrog is het immuunsysteem van de psyche. - Theo Maassen
 • As a general rule, economists are not very good at economics. - Dean Baker after the Reinhart-Rogoff fiasco
 • Real solutions come from cooperation: from raw material producer to - at the end - the consumer. - André Veneman, 2011, in trouw.nl
 • It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities. - Albus Dumbledore in Harry Potter and the Chamber of Secrets
 • Permaculture is revolution disguised as organic gardening. - Graham Bell, from Permaculture – A Beginner’s Guide
 • Als je van mensen vraagt om te winnen, dan wordt er vals gespeeld. - Mart Smeets bij Eva Jinek, 2012
 • Man can't be more healthy than the food he eats. - Siem van der Goes, 1960
 • De mens is niet gezonder als het voedsel dat hij eet. - Siem van der Goes, 1960
 • Sustainability is expensive as long as polluting is for free - Alexander Pechtold
 • Who controls the food supply controls the people. Who controls the energy can control whole continents. Who controls the money can control the world. - Henry Kissinger
 • There is no need to copyright truth. - http://aquariusthewaterbearer.com/
 • The art form dictates the culture - Eric Phelps, 2012
 • The guy who invented the first wheel was an idiot. The guy who invented the other three, he was a genius. - Sid Caesar
 • You can't reach for anything new if your hands are still full of yesterday's junk - Louise Smith
 • When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain. - Napoleon Bonaparte
 • Money itself is not holding back any solutions, it's the fact that people believe in money that keeps them from solving problems. - Barry Voeten, 2010
 • The sun, that has been earth's only energy supplier for over millions of years, is nowadays called an alternative energy source by an animal species that calls itself wise (sapiens). - Willem Hoogendijk, 1991
 • Whether you believe you can do a thing or not, you are right.
  - Henry Ford (1863-1947)
 • London Bullion Market Association (LBMA) Banks actually have approximately a hundred times more gold deposits [paper] than actual gold bullion [metal]. - Jeffrey Christian of CPM Group, 2010
 • If one creates money out of thin air and then passes what did not exist before on charging interest and using physical assets as collateral, then that is in reality a model for expropriation (acquiring property without making any payment) - Dr. Franz Hörmann, 2010
 • Anyone who read more than half a book about the history of Wall Street, knows that bankers have always considered the investing crowd a milch cow. - Willem Middelkoop, 2007
 • No megalomania, just a big banana. - Barry Voeten, 2010
 • 60% to 70% of our business is necessary to compensate for damage repair and compensation or results from earlier harmful businesses. - Willem Hoogendijk, 1991
 • Due to Peak Oil, oil extraction has become more energy consuming. Energy return on energy investment has decreased from 1:100 to 1:12-1:18 today. - Barry Voeten, 2010
 • Time is art. Space is money. - Barry Voeten, 2006
 • Labour can't be measured in time, only in space. - Barry Voeten, 2006
 • It's the system of money-must-grow that overheats competition and transforms it from beneficial to destructive. - Willem Hoogendijk, 1998
 • Credit is here again, both enabling and enslaving. - Willem Hoogendijk, 1998
 • I claim our freedom, our birthright to a free world and a free existence, without olbigatory slavery to that dictatorship called 'economy'. - Barry Voeten, 2006
 • It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. - Henry Ford (1863-1947)
 • Als koopman heb ik geen moraal - Hans Hillen, Minister van Defensie (CDA), 2012
 • Geld dat naar vrouwen ging bracht de families meer welzijn dan geld dat ging naar de mannen
  - Muhammad Yunus, Grameen Bank, Bangladesh
 • Het kapitalisme is gebaseerd op de merkwaardige gedachte dat egoïstische mensen met egoïstische motieven bijdragen aan het welzijn van de samenleving. - J.M. Keynes
 • We genieten ons te pletter. Maar niemand is tevreden. - Paul Verhaeghe, 2012, De Tijd.be
 • Het proces van de geld schepping is zo simpel dat het denkvermogen het afwijst. - John Kenneth Galbraith, volgens Thomas H. Greco
 • Geld is een projectie van het collectief onbewuste van de samenleving die dat geld gebruikt. Bewijs: iedere samenleving neemt zijn geld voetstoots aan. - Bernard Lietaer in The Money Fix, 2009
 • Inflatie is een term voor het verder opblazen van gebakken lucht. - Barry Voeten, 2011
 • Transitie kan niet alleen met het hoofd worden bedacht, maar zal met de handen worden geplukt en met de mond worden opgegeten. - Barry Voeten, 2011
 • De geldeenheid is van elastiek. - Barry Voeten, 2010
 • De economie is een lintworm. - Barry Voeten, 2010
 • Geld zelf houdt geen oplossingen tegen, maar het feit dat mensen in geld geloven weerhoudt ze van het oplossen van problemen. - Barry Voeten, 2010
 • De zon, die miljoenen jaren lang de enige energie-leverancier van de aarde is geweest, wordt tegenwoordig een alternatieve energiebron genoemd door een diersoort die zichzelf wijs (sapiens) noemt. - Willem Hoogendijk, 1991
 • Of je nu gelooft of je iets kunt of niet, je hebt gelijk. - Henry Ford (1863-1947)
 • De banken van de London Bullion Market Association (LBMA) hebben naar schatting honderd keer meer goud deposito's [papier] dan echt goud [metaal]. - Jeffrey Christian van CPM Group, 2010
 • Als je uit lucht geld creëert en doorgeeft met heffing van rente, met fysieke goederen als onderpand, dan is dat in werkelijkheid een model van onteigening. - Dr. Franz Hörmann, 2010
 • Iedereen die meer dan een half boek over de geschiedenis van Wall Street gelezen heeft, weer dat bankiers de beleggende massa beschouwen als een melkkoe. - Willem Middelkoop, 2007
 • Niet megalomaan, gewoon een grote banaan.
  - Barry Voeten, 2010
 • 60% - 70% van de activiteit is nodig als compensatie voor schade en reparaties en compensatie voor eerdere schadelijke activiteiten. - Willem Hoogendijk, 1991
 • Door de Olie Piek is de oliewinning meer energie gaan gebruiken. De energie-winst uit energie-investering (EROEI) is gedaald van 1:100 tot 1:12-1:18 vandaag. - Barry Voeten, 2010
 • Tijd is kunst. Ruimte is geld. - Barry Voeten, 2006
 • Arbeid kun je niet meten in tijd, alleen in ruimte. - Barry Voeten, 2006
 • Het is het systeem van geld-moet-groeien dat concurrentie oververhit en waardoor het verandert van nuttig in vernietigend. - Willem Hoogendijk, 1998
 • Daar komen de leningen weer, zowel noodzakelijk als verslavend. - Willem Hoogendijk, 1998
 • Ik claim onze vrijheid, ons geboorterecht op een vrije wereld en een vrij bestaan, zonder verplichte slavernij aan de dictatuur genaamd 'economie'. - Barry Voeten, 2006
 • Het is prima dat de bevolking niet snapt hoe het geld- en banksysteem werkt, want als ze dat deden, dan denk ik dat er voor morgenochtend de revolutie zou uitbreken. - Henry Ford (1863-1947)
 • Werken bij de bank is medeplichtig zijn aan diefstal aan de samenleving. - Iwankja Geerdink, Deniesa Manifest